Monthly Archives: June 2023

  • -

Јавен повик 2

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на ЦНЦ машина.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Покана за поднесување понуда – ЦНЦ Машина

 


  • -

Open Call 2

Category : Uncategorized

As part of the project Expanding of woodworking production line, GUGO-OHRID DOO is in need of purchasing a Vertical CNC machine.

More info can be found on the link below:

Invitation To Submit an Offer – CNC Machine


  • -

Open Call 1

Category : Uncategorized

As part of the project Expanding of woodworking production line, GUGO-OHRID DOO is in need of purchasing an Edge bending machine.

More info can be found on the link below:

Invitation To Submit an Offer – Edge banding Machine

 


  • -

Јавен Повик 1

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на машина за кантирање.

За подетални информации посетете го следниов линк: 

Покана за поднесување понуда – Машина за кантирање