Monthly Archives: October 2023

  • -

Јавен Повик 6

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Софтвер за производство на мебел.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за Софтвер за производство на мебел


  • -

Јавен Повик 5

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Компресор за воздух.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за компресор за воздух


  • -

Јавен Повик 4

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Инвертер клима уреди.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за инвертер клима уреди


  • -

Јавен Повик 3

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  изведување на градежни активности за нова производна линија.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен Повик За Градежни Работи