Category Archives: Uncategorized

  • -

Јавен Повик 7

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Отпрашувач/аспиратор за воздух.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за Аспиратор за воздух


  • -

Јавен Повик 6

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Софтвер за производство на мебел.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за Софтвер за производство на мебел


  • -

Јавен Повик 5

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Компресор за воздух.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за компресор за воздух


  • -

Јавен Повик 4

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Инвертер клима уреди.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за инвертер клима уреди


  • -

Јавен Повик 3

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  изведување на градежни активности за нова производна линија.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен Повик За Градежни Работи


  • -

Јавен повик 2

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на ЦНЦ машина.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Покана за поднесување понуда – ЦНЦ Машина

 


  • -

Open Call 2

Category : Uncategorized

As part of the project Expanding of woodworking production line, GUGO-OHRID DOO is in need of purchasing a Vertical CNC machine.

More info can be found on the link below:

Invitation To Submit an Offer – CNC Machine


  • -

Open Call 1

Category : Uncategorized

As part of the project Expanding of woodworking production line, GUGO-OHRID DOO is in need of purchasing an Edge bending machine.

More info can be found on the link below:

Invitation To Submit an Offer – Edge banding Machine

 


  • -

Јавен Повик 1

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на машина за кантирање.

За подетални информации посетете го следниов линк: 

Покана за поднесување понуда – Машина за кантирање