Основни дејности

Светлечки реклами

Производство на различи видови реклами за внатрешна и надворешна употреба со можност за изработка од различни материјли

ЛЕД Системи

Издработка на ЛЕД Системи за бензински пумпи, аптеки, секакви видови на осветлувања, сообраќајни знаци, семафори и слично.

Материјали за мебел

Голем избор на материјали за изработка на секаков вид на мебел.

НОВОСТИ

Јавен Повик 8

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од Подготовка и имплементација на Систем за управување со квалитет и Систем за управување со заштита на животна средина како еден Интегриран менаџмент систем (ИМС) За подетални информации посетете го следниов линк: 08 Јавен повик за Implementacija na standardi za upravuvanje so kvalitet 15.12.2023  

Read More

Јавен Повик 7

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Отпрашувач/аспиратор за воздух. За подетални информации посетете го следниов линк: Јавен повик за Аспиратор за воздух

Read More

Јавен Повик 6

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Софтвер за производство на мебел. За подетални информации посетете го следниов линк: Јавен повик за Софтвер за производство на мебел

Read More

Јавен Повик 5

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Компресор за воздух. За подетални информации посетете го следниов линк: Јавен повик за компресор за воздух

Read More

Јавен Повик 4

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Инвертер клима уреди. За подетални информации посетете го следниов линк: Јавен повик за инвертер клима уреди

Read More

Јавен Повик 3

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  изведување на градежни активности за нова производна линија. За подетални информации посетете го следниов линк: Јавен Повик За Градежни Работи

Read More

Јавен повик 2

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на ЦНЦ машина. За подетални информации посетете го следниов линк: Покана за поднесување понуда – ЦНЦ Машина  

Read More

Open Call 2

As part of the project Expanding of woodworking production line, GUGO-OHRID DOO is in need of purchasing a Vertical CNC machine. More info can be found on the link below: Invitation To Submit an Offer – CNC Machine

Read More

Open Call 1

As part of the project Expanding of woodworking production line, GUGO-OHRID DOO is in need of purchasing an Edge bending machine. More info can be found on the link below: Invitation To Submit an Offer – Edge banding Machine  

Read More

Јавен Повик 1

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на машина за кантирање. За подетални информации посетете го следниов линк:  Покана за поднесување понуда – Машина за кантирање  

Read More