Јавен Повик 5

  • -

Јавен Повик 5

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Компресор за воздух.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за компресор за воздух