Јавен Повик 4

  • -

Јавен Повик 4

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  набавка на Инвертер клима уреди.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен повик за инвертер клима уреди