Јавен Повик 3

  • -

Јавен Повик 3

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од  изведување на градежни активности за нова производна линија.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Јавен Повик За Градежни Работи