Јавен повик 2

  • -

Јавен повик 2

Category : Uncategorized

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од набавка на ЦНЦ машина.

За подетални информации посетете го следниов линк:

Покана за поднесување понуда – ЦНЦ Машина